Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

25

Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com