Projekat: “Mladi preduzetnici u akciji”

 

Poslovno udruženje “Forum privrednika Čačka”, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu realizuje projekat “Mladi preduzetnici u akciji’.

Cilj projekta je da podrži, ojača i unapredi porodični biznis i usmeri efikasnu tranziciju upravljanja na novu generaciju, koja treba da preuzme odgovornost za kontinuitet u poslovanju. Projekat, takođe, ima za cilj da unapredi preduzetnička znanja i veštine mladih preduzetnika.
Projektni tim je pozvao mlade preduzetnike, koji rade u porodičnim kompanijama, kao i one koji imaju ili nameravaju da pokrenu sosptveni posao na teritoriji Grada Čačka, da se prijave i učestvuju u realizaciji projekta “Mladi preduzetnici u akciji”.

Ključne aktivnosti projekta su:

  • Obuka za mlade preduzetnike iz oblasti javnog zalaganja i razvoja poslovnog udruživanja;
  • Osnivanje Kluba mladih preduzetnika u okviru Forum privrednika Čačka;
  • Obuke za mlade privrednike iz oblasti upravljanja i vođenja kompanija, poslovnog planiranja, marketinga i prodaje i unapređenja inovativnosti i konkurentnosti;
  • Obuka za unapređenje i razvoj porodičnog biznisa.

Sve predviđene aktivnosti će imati konkretne rezultate za svakog učesnika, u formi razvojnih dokumenata urađenih na primeru sopstvene kompanije.

Svaku fazu implementacije projekta prate odgovarajuće promotivne aktivnosti kako bi javnost, a posebno poslovni sektor dali podršku realizaciji projekta, a rezultati doprineli unapređenju poslovnog okruženja. Tako će se promovisati i poslovne aktivnosti svih učesnika u projektu.

Projekat se realizuje u periodu od 1. maja do 31. decembra 2014. godine.

DSC_0476
DSC_0485

DSC_0487
DSC_0489

Plan implemantacije projekta:

 

Aktivnosti

Datum

1

Osnivanje Kluba mladih preduzetnika

Jul 2014

2

Donošenje akcionog plana Kluba mladih preduzetnika

Jul – August 2014

3

Obuka: Upravljenje I menadžment  Atomska banja”G.Trepča

2.-3. Septembar 2014

4

Obuka : Poslovno planiranje  METALAC Gornji Milanovac

19.-20. Septembar 2014

5

Okrugli sto udruženja mladih preduzetnika

2. Octobar 2014

6

Obuka: Marketing    ALEKSANDROVIĆ Topola

17.-18. Octobar 2014

7

Obuka: Unapređenje inovativnosti I konkurentnostiOvčar banja -HIDROCENTRALA

5.-6. Novembar 2014

8

Obuka: Razvoj porodičnog biznisa  Domis Miokovci

25.-26. Novembar 2014

9

Finalna konferencija

11. Decembar 2014

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com