Poslovno udruženje Gradac97

Poslovno udruženje "Gradac 97" je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, koje objedinjuje 22 privatna preduzeća iz Čačka sa ciljem unapređenja privređivanja članova udruženja i obezbeđenja boljeg poslovnog okruženja. PU GRADAC 97 čine preduzeća najrazličitijih proizvodnih, trgovinskih i uslužnih delatnosti, koja predstavljaju privrednu snagu sa 2100 zaposlenih, 20-36 godina radnog iskustva u različitim privrednim granama, 118 miliona evra godišnjeg prometa.
detaljnije

Unija Čačak 2000

Poslovno udruženje poslodavaca "Unija Čačak 2000" osnovano je 2000. godine sa namerom da objedini što veći broj kompanija radi postizanja sledećih ciljeva:
1. Međusobna saradnja članica i objedinjavanje interesa.
2. Stvaranje uslova za rast obima poslovanja i investicionih ulaganja.
3. Podrška razvojnim programima članica.
4. Prezentacija proizvodnih i prometnih mogućnosti članica.
5. Saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi bilateralnih kontakata.
6. Saradnja sa lokalnom samoupravom.
7. Promocija preduzetništva.
8. Pomoć članicama da se konsoliduju i krenu u brži rast.
Danas je UNIJA reoragnizovana po strukovnim sekcijama koje čine osnovu organizacije.
detaljnije

Opšte udruženje preduzetnika Čačak

Prvo Udruženje zanatlija u Čačku nastaje 1838. godine u vidu esnafa. Pravno regulisanje esnafskih organizacija i zvršeno je Uredbom o esnafima 14. avgusta 1847. godine. Kao kruna duge tradicije i uspešnog rada, naše udruženje zahvaljujući istaknutim članovima, kupuje kuću u Karađorđevoj ulici i zavešta budućim članovima udruženja.
Samom registracijom preduzetničke delatnosti sve radnje sa teritorije opštine Čačak postaju članovi Udruženja preduzetnika kojih ima oko 4.500. Sadašnji predsednik Udruženja je Vladimir Kleut „STR Start“, koji se bavi prodajom i servisiranjem računarske opreme.
Svaki član može u Udruženju ostvariti sledeće:
1. Pružanje pravne pomoći kod otvaranja radnje ili preduzeća.
2. Prijavljivanje i odjavljivanje radnika.
3. Organizacija posete sajmovima i učešće na istim.
4. Pripremanje kompletnog zahteva za odlazak u penziju.
5. Ostvarivanje saradnje sa inspekcijskim i državnim organima kako bi se što bolje uticalo na poresku politiku.
6. Vaša aktivnost u udruženju omogućiće Vam da budete predstavljeni u poslovnom informatoru i zahvaljujući tome ostvarićete poslovnu saradnju sa svim preduzetnim licima i firmama u Čačku i ostalim gradovima.
7. Promocija preduzetništva.
8. Svojim članostvom u Udruženju preduzetnici imaju mogućnost da u okviru MTS mreže dobiju besplatne razgovore sa 2.500 umreženih minuta.detaljnije

Udruženje ženskog preduzetništva Nadežda Petrović – Čačak

Naš cilj je da stvorimo jaku poslovnu mrežu žena u preduzetništvu, koje obavljaju i razvijaju posao na kreativan način, i žena koje nameravaju da pokrenu sopstveni biznis. Namera nam je da međusobnim poslovnim povezivanjem doprinesemo unapređenju poslovanja i promovisanju poslovnih interesa naših članica. Pored promovisanja žena čiji je poslovni život još aktivan, nismo zaboravili na žene čija je poslovna aktivnost završena, ali koje svojim dugogodišnjim iskustvom, znanjem i mentorskim radom mogu načajno da pomognu u unapređenju poslovanja i ostvarivanju ciljeva našeg Udruženja. detaljnije

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com