Statusna dokumenta

 

 

 

Statut Foruma privrednika Čačka Preuzmite
Poslovnik o radu Izvršnog odbora Foruma Preuzmite
Rešenje i PIB Preuzmite

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Karađorđeva 9, 32102 Čačak

Tel/fax: 032/ 347 - 744

e-mail: forumprivrednika@gmail.com