Forum privrednika Čačka

“Da naš grad učinimo zajedno boljim mestom za život i poslovanje”

FORUM je nezavisna, nevladina i nestranačka organizacija koju su osnovali šest poslovnih udruženja sa teritorije grada Čačka, radi zalaganja za stvaranje boljeg ambijenta za poslovanje svih privrednih subjekata i stvaranje staleške svesti o sebi, kao jedinom društvenom sloju koji svojim radom i sredstvima a na svoj rizik obavlja privrednu delatnost.

  • Poslovno udruženje „Gradac 97“ – Čačak
  • Udruženje „Unija Čačak 2000“ – Čačak
  • Opšte udruženje preduzetnika – Čačak
  • Udruženje ženskog preduzetništva „Nadežda Petrović“ – Čačak

Forum je samo krovna organizacija svi njegovi članovi zadržavaju svoju potpunu samostalnost i nastavljaju aktivnosti radi kojih su i osnovani.

Ključni ciljevi su:

  • Javno zalaganje za unapređenje saradnje privatnog, javnog i civilnog sektora u oblasti održivog razvoja i aktivno učešće u javnom životu;
  • Zastupanje interesa članova i unapređenje uslova privređivanja;
  • Unapređenje insitucioalnog okruženja u oblasti održivog razvoja;
  • Realizacija aktivnosti koje će doprineti bržem ekonomskom razvoju, očuvanju životne sredine i stvaranju preduslova za povećanje zaposlenosti.

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com