Kroz projekat “Mladi preduzetnici u akciji” realizuju se obuke:

 

1. “Razvoj poslovnih udruženja”

Jedna od ključnih aktivnosti projekta je osnivanje Kluba mladih preduzetnika Foruma privrednika Čačka. U sklopu ove aktivnosti, od 19.-21. juna 2014. godine u sali Naučno tehnološkog parka Čačak, održana je obuka “Razvoj poslovnih udruženja”. Obuci je prisustvovalo 32 polaznika sa teritorije grada Čačka i Gornjeg Milanovca koji rade u porodičnim ili imaju sopstvene firme.

Cilj obuke je bio da se mladim privrednicima ukaže na ulogu i značaj poslovnih udruženja i da ih upozna sa načinom njihovog funkcionisanja. Obukom su bile obuhvaćene sledeće teme: razvoj poslovnih udruženja, javno zalaganje, strateško planiranje i finansijska održivost udruženja.
Obuku je održala Asocijacija za ekonomski razvoj ”ASED” iz Kruševca, koja je partnerska organizacija na projektu, a svoja iskustva u vođenju poslovnih udruženja  iz domena javnog zalaganja, mladima su preneli članovi Foruma privrednika Čačka: Zoran Tomašević, Dragan Jović, Dragan Gojković, Milić Popović i Radisav Marjanović.

Polaznike obuke pozdravio je i g-din Vladimir Grujović, načelnik Gradske uprave za lokalno-ekonomski razvoj grada Čačka, koji im je predstavio mere i aktivnosti koje Gradska uprava sprovodi radi unapređenju poslovnog ambijenta  u cilju podrške malim i srednjim preduzećima.

100_9117
100_9122

100_9137
DSC_0045

2. “Leadership and management”

Obuka “Leadership and Management” održana je 2. i 3. septembra 2014.godine. Obuci je prisustvovalo 20 polaznika, među kojima su bili mladi koji su pripadnici druge genaracije privrednika, zatim vlasnici sopstvenih firmi, kao i đaci i profesori srednje Ekonomske škole u Čačku koji su uključeni u program “Učeničko preduzetništvo”. Cilj obuke je da se mladi preduzetnici upoznaju sa modelima razvoja kompanije od nastanka do tačke transfera liderstva i dalje, da ovladaju osnovnim alatima za upravljanje kompanijom i da prihvate potrebe za razvojem mehanizama za upravljanje kompanijom.

Obuku je realizovao “ASEE centar za upravljanje resursima i razvojem” iz Novog Sada. Prvi dan obuka je održana u sali NTP Čačak, a drugi dan u “Atomskoj banji” Gornja Trepča. Pre početka obuke polaznicima se obratio direktor Dragan Jovović, koji je na primeru Atomske  banje Gornja Trepča objasnio značaj efikasnosti upravljanja i dobrog menadžmenta u zdravstveno-turističkim kompanijama.

Nakon obuke polaznici su obišli “Atomsku banju”, gde ih je Nevena Jelić, menadžer za marketing upoznala sa potencijalima i programima za lečenje i rehabilitaciju.

DSCN0039
DSCN0073

DSCN0075
DSCN0080

3. “Poslovno planiranje”

Obuka “Poslovno planiranje” je održana 19 i 20. septembra 2014.godine. Prvi dan obuke je održan u kompaniji “Metalac” gde je polaznicima obuke gospodin Dušan Lazić, direktor razvoja i QMS/EMS predstavio primer dobre prakse poslovnog planiranja. Obuci je prisustvovalo 19 naslednika kompanija sa područja Čačka i Gornjeg Milanovca.

Pored mladih koji rade u porodičnim firmama, obuku su pohađali mladi koji su osnovali sopstvene kompanije i profesori i đaci srednje Ekonomkse škole iz Čačka.

Cilj obuke je da se polaznici upoznaju sa ulogom, značajem i osnovnim elementima poslovnog  planiranja.

Obuku je održala asocijacija za ekonomski razvoj „ASED“ iz Kruševca, koja je partnerska organizacija na projeku.

Nakon teoretskog dela obuke domaćini su pokazali proizvodne pogone i upoznali polaznike sa celokupnim procesom proizvodnje, uključujući fazu pripreme i finalnog pakovanja posudja.

Na kraju radnog dana polaznici, predavači i projektni tim su posetili komaniju DAM 93 – G. Milanovac, koja proizvodi radna odela, rukavice i druge artikle iz asortimana zaštite na radu. Kompanija poseduje evropske standarde kvaliteta, zapošljava 35 radnika i uspešno posluje. DAM-93 je lider na domaćem tržištu u ovoj delatnosti, a odnedavno su pokrenuti izvozni poslovi za Italiju i Francusku.

Poslovni profil  kompanije je predstavila direktorka Dragana Marjanović, koja je naslednica porodičnog biznisa i učesnica projekta Mladi preduzetnici u akciji.

Drugog dana obuke, koja je održan u sali Naučno tehnološkog parka Čačak, učesnici su imali prilike da ovaladaju neophodnim alatima za izradu finansijskih analiza i pokazatelja.

DSCN0105
DSCN0114

DSCN0132
DSCN0156

4. “Marketing u porodičnim kompanijama”

U šestom projektnom koraku izvedena je dvodnevna radionica, 17 I 18. oktobra 2014.godine, za pripremu uspešanog nastupa na tržište.

Obuku je održala asocijacija za ekonomski razvoj „ASED“ iz Kruševca, koja je partnerska organizacija na projeku.

Obuci su prisustvovala 24 polaznika druge generacije privrednika. Prvi dan obuke je održan u sali “Naučno tehnološkog parka Čačak”, i obradjene su teme vezane za analizu tržišta, marketing planiranje, strategiju formiranja cena i fokusiranje na potrošača.

Drugi dan obuke održan je  u “Vinariji Aleksandrović “u Topoli, gde su polaznici imali priliku da se upoznaju sa marketing mix-om, ciljevima promocije ,kao I ciljnim grupama potrošača.Predstavnik kompanije je upoznao polaznike sa marketing konceptom koji oni primenjuju u svom poslovanju.Interesan je koncept “vinski turizam”  kroz koji oni ostvaruju brojne posete turista I prodaju vina na licu mesta. Samo u ovoj godini za prvih 9 meseci posetilo ih je više od 15 000 turista. Nakon obuke polaznici su obišli podrume “Vinarije Aleksandrović” i upoznali se sa tehnologijom pravljenja vina. Na kraju dana organizovana je grupna poseta podrumu vina koji pripada kraljevskoj porodici.

DSC09339
DSC09361

DSC09422
DSCN0074

5. “Razvoj inovativnosti i konkurentnosti u MSP”

Obuka ’’Razvoj inovativnosti i konkurentnosti u MSP’’ održana je  kao dvodnevna radionica 5 i 6.novembra 2014.godine. Prvi dan obuke održan je u sali NTP Čačak, a drugi dan u „Hidrocentrali“ Ovčar Banja.

Obuku je održala Asocijacija za ekonomski razvoj „ASED“ iz Kruševca, koja je partnerska organizacija na projektu.

Prvog dana učesnici su upoznati sa primenom informacionih tehnologija za unapređenje poslovanja u MSP, alatima za internet marketing i e-poslovanje, kao i sa institucijama za podršku razvoju inovativnosti i konkurentnosti u MSP.

Na kraju dana polaznici obuke i projekti tim posetili su porodičnu firmu „Studio Maruška“ koja se bavi izradom ešarpi, kravata i marama na svili. Firmu je predstavio naslednik porodičnog biznisa Radenko Topalović, koji je i učesnik projketa „Mladi preduzetnici u akciji“.

Teme drugog dana obuke bile su zaštite intelektualne svojine sa konkrentnim primerima iz prakse i izvori finansiranja za razvoj inovativnosti i konkurentnosti u MSP.

Tehnički direktor „Hidrocentrale“, gospodin Milan Blagojević upoznao je polaznike sa nastankom razvojem i današnjim kapacitetima hidrocentrale. Posebno je naglasio primenu inovacija u upravljanju sistemom.

Nakon obuke polaznici su imali priliku da obiđu „Hidrocentralu“ Ovčar Banja koja posluje u okviru HE „Elektromorave Čačak“.

Obuci je prisustvovalo 23 mladih naslednika porodičnih firmi kao i đaci i profesori iz Ekonomske škole.

100_9241
100_9255

100_9276
100_9287

6. “Razvoj porodičnih kompanija”

Razvoj porodičnih kompanija je poslednja radionica koja je održana  u okviru projekta „Mladi preduzetnici u akciji“, kao dvodnevna obuka 25 i 26.novembra 2014.godine u sali „Naučno tehnološkog parka Čačak”. Obuci je prisustvovalo  19 naslednika porodičnih kompanija,kao I profesor sa đacima Ekonomske škole.

Obuku je održala agencija „ASEE Centar za upravljanje resursima i razvojem“ iz Novog Sada.

Obrađene su teme vezane za prenos vlasništva nad kompanijama sa prve na drugu generaciju. Zatim, način vođenja i upravljanja kompanijom I proces pripreme za rad i upravljanje.Potom je analizirana faza zajedničkog rada sa osnivačem I preporuke za samostalan rad nakon povlačenja osnivača iz kompanije.

Nakon završene obuke polaznici su posetili Kompaniju „Alfaco inženjering“ kao primer dobre prakse porodičnog preduzeća. Preduzeće je osnovano 1993.godine i bavi se izvodjenjem instalacija I ugradnjom opreme za grejanje, hladjenje i klimatizaciju prostora.

DSCN0171
DSCN0176

DSCN0200
DSCN0202

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com