Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

24

Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

Predlog za promenu namene sredstava u budžetu Grada i dodatnu podršku Naučno tehnološkom parku

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Karađorđeva 9, 32102 Čačak

Tel/fax: 032/ 347 - 744

e-mail: forumprivrednika@gmail.com