Prezentacija privrede grada Čačka u Ambasadi USAID

69

U utorak 27.oktobra u ambasadi USAID održan je sastanak kome su prisustvovali: Gradonačelnik Vojislav Ilić, Rukovodilac RPK OJ Čačak Gorana Tanasković, Predsednik Foruma privrednika Čačka Vlade Čvrkić, Anna Boulos savetnik u ekonomskom odeljenju, Džeremi Long Vršilac dužnosti šefa Ekonomske sekcije I Dejan Gajić ekonomski asistent.

Izvršena je prezentacija privrede grada sa najrazvijenijim sektorima kao i slobodnim zonama za investiranje.  Poseban akcenat je stavljen na strukturu uvoza i izvoza kao i podsećanje šta se to u ranijim periodima izvozilo u Ameriku, što predstavlja potencijal buduće saradnje.Predstavljene su i bitne pratece aktivnosti i obrazovni kadar grada, kao i produktivne privredne grane ali i grane u kojima se može odmah investirati.

Predstavnici grada Čačka i Foruma privrednika su upoznali prisutne sa dosadašnjim aktivnostima i merama podsticaja koje grad preduzima, izvršena je prezentacija privrednog potencijala sa naglaskom na tri oblasti u koje se može odmah investirati i pospešiti bolja saradnja između Čačka i gradova u Americi, i skrenuta je pažnja na skorašnju izgradnju auto puta kao preduslova bolje saradnje kao i blizine aeorodroma čije se puštanje očekuje u skorije vreme. Pomenuta je i velika mogućnost saradnje u obnovljivim izvorima energije, cilkularnoj ekonomiji kao i u IT sektoru.

Zaključak sa sastanka je da je dalje dogovorena saradnja i promocija privrede grada preko Ambasade. Prezentacija privrede grada Čačka na engleskom, biće dostupna na sajtu RPK Kraljevo i koja će poslužiti kao informaciona osnova potencijalnim investitorima. Predstavnici američke ambasade su istakli da za sada nema zainteresovanih investitora, ali da su im informacija od velikog značaja koje oni mogu plasirati i time zainteresovati nove investitore. Takodje im je jako bitna struktura izvoza i uvoza jer na osnovu toga, oni će kontaktirati svoje privrednike. Istakli su značaj skorašnje izgradnje auto-puta kao i aktiviranje aerodroma „Morava“ kao bitan preduslov buduće saradnje.

 

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com