BESPLATNI SEMINAR ZA PRIVREDNIKE -ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PORTAL JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA-

Komentari su isključeni na BESPLATNI SEMINAR ZA PRIVREDNIKE -ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PORTAL JAVNIH NABAVKI IZ UGLA PONUĐAČA- 23
Grad Čačak u saradnji sa Forumom privrednika Čačka i Naučno tehnološkim parkom Čačak organizuje besplatan seminar za privrednike na temu:
“Zakon o javnim nabavkama i Portal javnih nabavki iz ugla ponuđača”
koji se održava 13. i 14. aprila (sreda i četvrtak) na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku (učionica 217), u terminu od 10-14 časova.

Cilj seminara je da se privrednici upoznaju kako da sa lakoćom podnesu ponudu u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i da pobede konkurenciju u samom postupku javne nabavke.

Kroz seminar bi se prošlo, pored teorijskog (zakonskog dela) i kroz Portal javnih nabavki iz ugla ponuđača, a donekle i naručioca.

Seminar ima za cilj da privrednike nauči:

kako da se registruju kao klijenti, odnosno ponuđači na Portalu javnih nabavki,

– kako da se izradi ponudu/prijava,

– kako da se elektronskim putem podnese ponuda, kao i način izmene, dopune i opoziva ponude,

– načine kriterijuma za dodelu ugovora,

– koja su prava ponuđača u vezi sa konkursnom dokumentacijom, zahtevima za njenom izmenom i pojašnjenjima,

– kako da se prepoznaju diskriminatorski kriterijumi za izbor (poslovni, kadrovski, tehnički, finansijski),

– kao i sve ono što je potrebno da se koristi Portal javnih nabavki u skladu sa Zakonom

 Pored toga što bi privrednici naučili kako se podnosi prihvatljiva ponuda, učesnicima seminara će biti prezentovano kako da zaštite svoja zakonska prava u skladu sa Zakonom, ukoliko smatraju da su im ista povređena prilikom sprovođenja postupka javne nabavke.

Seminar je podržan sredstvima budžeta Grada 100%, i organizuje se u dva termina po 40 učesnika.

Popunjen Prijavni formular za besplatni seminar o Javnim nabavkama možete dostaviti na mejl: forumprivrednika@gmail.com do ponedeljka 11. aprila.

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com