Odluka o imenovanju dva predstavinka za stalne članove Saveta za zapošljavanje Grada Čačka

34

Odluka kojom se određuju dva predstavnika Foruma, kao stalni članovi u Savetu za zapošljavanje Grada Čačka.

Odluka 28.08.2012

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Karađorđeva 9, 32102 Čačak

Tel/fax: 032/ 347 - 744

e-mail: forumprivrednika@gmail.com