Predlog za izmenu i dopunu Odluke o komunalnim taksama

35

Predlog za izmenu i dopunu Odluke o komunalnim taksama

 

Predlog za izmeni i dopunu Odluke o komunalnim taksama 15.10.2012

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com