Poziv za učešće na 25. Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru

Komentari su isključeni na Poziv za učešće na 25. Međunarodnom privrednom sajmu u Mostaru 13

Razvojna agencija Srbije i Privredna komora Srbije organizuju nastup srpskih
privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na predstojećem 25. Međunarodnom
sajmu privrede koji će se održati u Mostaru, Bosna i Hercegovina, u periodu od 16. do 20.
aprila 2024. godine.
Tržište Bosne i Hercegovine vodeće je izvozno tržište za domaću privredu, uz obim
razmene koji je u 2022. godini dostigla vrednost od oko 3,3 milijardi evra i suficit
srpske privrede od više od 840 miliona evra. Poslednje raspoloživi podaci o
spoljnotrgovinskom poslovanju, tokom 11 meseci 2023. godine, naglašavaju da Bosna i
Hercegovina i dalje ostaje jedno od najvažnijih tržišta, uz konstantan rast domaćeg
suficita, koji će se u 2023. godini približiti vrednosti od 900 miliona evra. Osim
geografske blizine i pozitivnih trendova u obimu rasta robne razmene na tržištu BiH,
mogućnosti za plasman domaćih proizvoda su i dalje značajne.
Mostarski sajam privrede (www.mostar-fair.com/bs/sajam_gospodarstva) je po broju
izlagača i posetilaca, najznačajnija i najveća sajamska izložba u Bosni i Hercegovini. Na
prostoru od oko 30.000 m2 prethodne godine okupio je 800 izlagača, iz 30 zemalja regiona
i Evropske unije, a sajam je posetilo oko 40.000 posetilaca. Ove godine zemlja partner
biće Hrvatska.
Budući da je ovaj sajam po profilu opšti, na njemu se tradicionalno predstavljaju
proizvodi iz metalske i građevinske industrije, poljoprivredne i prehrambene
industrije, automobilske industrije i drugih, kao i sektor usluga, od bankarstva do
turizma. Tokom trajanja sajma, održaće se i podsajamska manifestacija – Sajam turizma
Mostar, koja će predstaviti i promovisati turističke potencijale i povezati ponude
turističkih agencija.

Razvojna
agencija
Srbije

Nastup na Mostarskom sajmu dobra je prilika da domaći izlagači predstave svoje
proizvode i plasiraju ih na tržište Bosne i Hercegovine ali i treća tržišta, kao i da
učvrste postojeće i steknu nove poslovne kontakte.
Nastup na nacionalnom štandu Srbije za izlagače je bez nadoknade dok troškove zakupa
prostora, izgradnje štanda i pratećih promotivnih aktivnosti snose organizatori.
Pravo učešća na sajmu privrede u Mostaru, u okviru nacionalnog štanda Srbije, koji će
ove godine biti na površini od 270 m2

, imaju privredna društva i preduzetnici
registrovani u Republici Srbiji koji se bave proizvodnjom i preradom u sektoru
prehrambene industrije, industrije nameštaja, građevinske industrije, tekstilne
industrije, metalske i mašinske industrije.
Popunjena, potpisana, overena i skenirana prijava kao i skenirano Uverenje Poreske
uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza primaće se do petka, 23.
februara 2024. godine, a šalju se elektronskom poštom na adrese : bojana.lalovic@pks.rs
i tatjana.beuk@pks.rs.
Original uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija o izmirenju dospelih poreza
i doprinosa, zajedno sa popunjenom, potpisanom i overenom prijavom neophodno je
poslati poštom, na adresu: Privredna komora Srbije, ul. Resavska 13-15, 11000 Beograd,
sa naznakom: Centar za organizaciju sajmova, manifestacija i događaja, za Jovanku
Ćalina – Prijava za sajam Mostar 2024.
Rok za dostavljanje prijava je do petka, 23.2.2024. godine, do 16 časova.
U slučaju prijavljivanja većeg broja učesnika prednost u rangiranju će zavisiti od:
• visine ostvarenog izvoza u prethodnoj godini,
• uspešnosti nastupa na prethodnim sajmovima u organizaciji Agencije ili Komore,
• postojanja novog dizajnerskog rešenja, novog proizvoda, proizvodnog procesa i sl,
• vremena podnošenja prijave,
• raspoloživih izlagačkih kapaciteta.
Ispunjenost uslova i izbor izlagača utvrđuju organizatori u skladu sa Pravilima o
učestvovanju na sajmu.
Za sve neophodne informacije, možete kontaktirati predstavnike Privredne komore
Srbije – Bojanu Lalović na broj: 011/3300 919 i 066/ 875 1264; Tatjanu Beuk na broj:
011/3300-912 066/875-1161 ili predstavnika Razvojne agencije Srbije – Ines Novosel na
broj 011/3398-774 i 069/3397-621.

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com