Amb-logo-engelsk-2CE00

Projekat “Mladi preduzetnici u akciji”

180

Poslovno udruženje ,,Forum privrednika Čačka” iz Čačka, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Beogradu realizuje projekat ,,Mladi preduzetnici u akciji”.

Cilj projekta je da podrži, ojača i unapredi porodični biznis i usmeri na efikasnu tranziciju upravljanja na novu generaciju koja treba da preuzme odgovornost za kontinuitet u poslovanju. Projekat, takođe, ima za cilj da unapredi preduzetnička znanja i veštine mladih preduzetnika.

P O Z I V A M O

mlade koji rade u porodičnim firmama, kao i one koji imaju ili nameravaju da pokrenu sosptveni posao na teritoriji Grada Čačka, da se prijave i učestvuju u realizaciji projekta “Mladi preduzetnici u akciji”.

Ključne aktivnosti projekta su:
• Obuka za mlade preduzetnike iz oblasti javnog zalaganja i razvoja poslovnog udruživanja,
• Osnivanje Kluba mladih preduzetnika u okviru Foruma privrednika Čačka,
• Obuke za mlade privrednike iz oblasti upravljanja i vođenja kompanija, poslovnog planiranja, marketinga i prodaje i unapređenja inovativnosti i konkurentnosti,
• Obuka za unapređenje i razvoj porodičnog biznisa

Sve predviđene aktivnosti će imati konkretne rezultate za svakog učesnika, u formi razvojnih dokumenata urađenih na primeru sopstvene kompanije.

Svaku fazu implementacije projekta pratiće odgovarajuće promotivne aktivnosti kako bi javnost, a posebno poslovni sektor dali podršku realizaciji projekta, a rezultati doprineli unapređenju poslovnog okruženja. Tako će se promovisati i poslovne aktivnosti svih učesnika u projektu.

Molimo sve zainteresovane da popune Prijavu za učešće u projektu koju mogu preuzeti sa kraja ovog članka i dostve elektronskim putem na e-mail: forumprivrednika@gmail.com ili poštom na adresu Foruma, Karađorđeva 9, 32000 Čačak.

Sve dodatne informacije možete dobiti u prostorijama Foruma
ili putem telefona 032/347-744 i 065/347-7444

Očekujući vašu prijavu srdačno vas pozdravljamo,

Projektni tim “Foruma privrednika Čačka”

Prijava za učešće u projektu

Poziv za učešće u projektu

Forum privrednika Čačka

FORUM - Poslovno udruženje privrednika grada Čačka

Kontakt

Adresa: Trg narodnog ustanka 2, 32102 Čačak

Tel/fax: 064/852-5282

e-mail: forumprivrednika@gmail.com